Φόρμα εγγραφών

Οι εγγραφές στην Επιμορφωτική Ημερίδα 2016
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν για όλους.

Προαιρετικά 
θα δοθούν για όσους θελήσουν βεβαίωση συμμετοχής και παραλαβή του υλικού σε CD  5€